Ochrona własności intelektualnej jest zabezpieczeniem interesów twórcy konkretnego dzieła, przed nieuprawnionym korzystaniem z wynalazku, znaku towarowego, wzoru przemysłowego czy użytkowego. Szereg przepisów o charakterze krajowym oraz międzynarodowym reguluje kwestie ochrony, warunkiem jest jednak dokonanie stosownego zgłoszenia we właściwym urzędzie, a także pozytywne zakończenie procedury patentowej czy rejestracyjnej.

Ochrona własności intelektualnej jest zabezpieczeniem interesów twórcy konkretnego dzieła, przed nieuprawnionym korzystaniem z wynalazku, znaku towarowego, wzoru przemysłowego czy użytkowego. Szereg przepisów o charakterze krajowym oraz międzynarodowym reguluje kwestie ochrony, warunkiem jest jednak dokonanie stosownego zgłoszenia we właściwym urzędzie, a także pozytywne zakończenie procedury patentowej czy rejestracyjnej.

Wyjątkiem od opisanej wcześniej reguły są utwory podlegające jurysdykcji Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które chronione są automatycznie, od chwili ich powstania. Warto pamiętać, że własność intelektualna właściwie zabezpieczona przynosi wymierny efekt materialny oraz pozytywnie wpływa na wizerunek oraz prestiż firmy dysponującej opatentowanym wynalazkiem.

Uzyskanie decyzji właściwego urzędu patentowego skutkuje otrzymaniem wyłącznego prawa do korzystania z wynalazku czy znaku towarowego również w celach zarobkowych. Jakiekolwiek naruszenie, dokonane przez podmioty trzecie, związane będzie z koniecznością wszczęcia postępowania polubownego lub sądowego, gdy zawarcie ugody nie będzie możliwe.

Naruszenia własności intelektualnej mogą mieć różny charakter, a najczęściej sprowadzają się do używania produktu lub opatentowanego wynalazku bez zgody twórcy. Innym rodzajem naruszenia jest podrabianie znaków towarowych czy produktów oraz wprowadzanie ich na rynek. W każdym z opisanych przypadków właścicielowi patentu, wzoru użytkowego, znaku towarowego czy wzoru przemysłowego przysługuje ochrona, umożliwiająca nie tylko zablokowanie działań nieuczciwej konkurencji, ale przede wszystkim dochodzenie odszkodowania.

Aby zapewnić sobie skuteczną ochronę własności intelektualnej, należy skorzystać z przysługującego prawa zgłoszenia patentu, zastrzeżenia znaku czy wzoru. Postępowanie prowadzi Urząd Patentowy RP, a także jego odpowiednik unijny – w zależności od zakresu ochrony, jaki twórca chce uzyskać. Procedura jest wieloetapowa, długotrwała i skomplikowana, dlatego też przedsiębiorcy chcący skorzystać z ochrony, wybierają do współpracy profesjonalistów. Kancelaria Patentowa Patpol zapewnia kompleksową obsługę procesów związanych z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej, zarówno w zakresie patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, jak i wzorów użytkowych. Istotnym elementem współpracy z kancelarią jest również prowadzenie przez specjalistów wszelkich spraw związanych z naruszeniem ochrony własności intelektualnej. Oprócz opinii prawnych, prawnicy Patpol przygotowują listy ostrzegawcze, a także prowadzą w imieniu klientów negocjacje, mające na celu zawarcie ugody z podmiotem bezprawnie korzystającym z dzieła lub naruszającym nasze prawa IP. W razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej sprawa kierowana jest do sądu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj